Onderhoud

De aansturing van de vele systemen in een installatie gebeurt door een meet- en regelsysteem. Een goed meet- en regelsysteem is een belangrijke voorwaarde voor de duurzaamheid van de installatie.
In de praktijk blijkt helaas dat adviseurs en installateurs prima installaties ontwerpen en uitvoeren maar dat de installatie toch niet functioneert zoals zou moeten. Een belangrijke oorzaak van een installatie die niet optimaal functioneert, is dat deze slecht wordt ingeregeld, vaak op basis van een momentopname. Veel gebouwbeheerders hebben (te) weinig kennis van de werking van de installatie om dit zelf aan te passen.

Om een installatie in alle omstandigheden goed te laten functioneren is het eigenlijk nodig dat in het eerste jaar na oplevering een regeltechnicus elk seizoen de regelingen optimaliseert. In de praktijk gebeurt dat zelden, zelfs als men een onderhoudscontract voor de regeltechniek heeft. Alleen een goed uitgevoerde en ingeregelde klimaatinstallatie met daarbij behorende regelinstallatie garandeert, zonder onnodig energieverbruik, de gewenste klimaatbeheersing.

Een tweede belangrijke oorzaak van een niet optimaal functionerende installatie is dan personeel van regeltechnische bedrijven onvoldoende kennis heeft om een regeling goed in te stellen. De volgende fouten komen vaak voor:

– stooklijnen van verwarming zijn niet goed ingesteld
– vrijgave van verwarming en/of koeling is niet goed ingesteld
– instabiele regelingen
– seizoencompensatie niet ingeregeld
– tussentijdse verbeteringen worden bij periodiek onderhoud ongedaan gemaakt
– programmeerfouten door onvoldoende kennis van werktuigkundige installaties

Technisch Buro Pola beschikt over specialisten op het gebied van klimaatinstallaties en de daarbij behorende meet- en regeltechniek.

Na een grondige analyse van uw systeem en installatie realiseren wij de meest optimale klimaatbeheersing, energiebesparing en bewaking van uw installatie binnen de mogelijkheden van uw installatie.

Installaties die door ons ontworpen zijn worden zoveel mogelijk voorzien van een afstandsbeheersysteem waardoor het voor u mogelijk wordt via internet inzicht te krijgen in de werking van uw installaties.

Neem contact op voor meer informatie