Inzicht in je verbruik is belangrijk om bewuster om te gaan met je energie en daarmee ook te besparen. De Slimme Energiemanager communiceert met je slimme meter en geeft de meterstanden door. De Slimme Energiemanager vertaalt deze meterstanden naar een handig verbruiksoverzicht, waarbinnen je eenvoudig en snel je kunt navigeren tot op het kwartier nauwkeurig.

  • Meer grip op je energiekosten.
  • Besparing.
  • Monitoring van afzonderlijke groep ook mogelijk.
Bekijk referenties
Neem contact op voor meer informatie