De aansturing van de vele systemen in een installatie gebeurt door een meet- en regelsysteem. Met een goed meet- en regelsysteem kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan duurzaamheid van de totale installatie.
In de praktijk blijkt helaas dat adviseurs en installateurs prima installaties ontwerpen en uitvoeren maar dat de installatie toch niet functioneert zoals zou moeten. Een van de meest voorkomende oorzaken dat een installatie niet optimaal functioneert, komt door een momentopname tijdens inbedrijfstelling. Gebouwinstallaties worden vaak slecht ingeregeld opgeleverd en de meeste gebouwbeheerders hebben (te) weinig kennis van de werking.

Om een installatie in alle omstandigheden goed te laten functioneren is het feitelijk nodig dat het eerste jaar na oplevering een regeltechnicus in elk seizoen de regelingen optimaliseert. Dat gebeurt zelden, zelfs als men een onderhoudscontract voor de regeltechniek heeft. Alleen een goed uitgevoerde en ingeregelde klimaatinstallatie met daarbij behorende regelinstallatie garandeert, zonder onnodig energieverbruik, de gewenste klimaatbeheersing.
Vaak blijkt dat niet alle personeel van regeltechnische bedrijven capabel is om een regeling goed in te stellen.

De volgende fouten komen vaak voor:

  • stooklijnen van verwarming zijn niet goed ingesteld.
  • vrijgave van verwarming en/of koeling is niet goed ingesteld.
  • instabiele regelingen.
  • seizoencompensatie niet ingeregeld.
  • tussentijdse verbeteringen worden bij periodiek onderhoud ongedaan gemaakt.
  • programmeerfouten door onvoldoende kennis van werktuigkundige installaties.

 

Technisch Buro Pola beschikt over specialisten op het gebied van klimaatinstallaties en de daarbij behorende meet- en regeltechniek.

Na een grondige analyse van uw systeem en installatie realiseren wij de meest optimale klimaatbeheersing, energiebesparing en bewaking van uw installatie binnen de mogelijkheden van uw installatie.

Installaties die door ons ontworpen zijn worden zoveel mogelijk voorzien van een afstandsbeheersysteem waardoor het voor u mogelijk wordt via internet inzicht te krijgen in de werking van uw installaties.

Bekijk referenties
Neem contact op voor meer informatie