Samenwerkingen

Groene allianties de liemers
http://www.groeneallianties-deliemers.nl

EPK (energie prestatie keuring)
http://www.groeneallianties-deliemers.nl/projecten/energie-prestatie-check

Energieloket
https://www.liemersenergieloket.nl

Subsidie

Vertellen over subsidie mogelijkheden
KIA
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia

EIA
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

ISDE
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

SDE
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Mia en Vamil
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Bekijk referenties
Neem contact op voor meer informatie