RWZI

Soort installatie


Vloeroppervlakte

Sector

Omschrijving

Waterschap Vallei en Veluwe bouwt de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Amersfoort om tot een ‘fabriek’ die energie en grondstoffen produceert. Uit afvalwater en rioolslib wordt energie opgewekt. Ook worden grondstoffen als fosfaat en stikstof teruggewonnen.

Op de locatie waar het uit gegiste zuiveringsslib wordt gecarboniseerd zal Pola de luchtbehandelingsinstallatie aanleggen. Het gecarboniseerde slib wordt in de landbouw toegepast als kunstmest.